1. Strona główna
  2. O nas
  3. Nasze usługi
  4. Wynajem pomieszczeń
  5. Dojazd do nas
  6. Kontakt

Firma GEBAR została założona w 1997 roku przez Grzegorza Barczyka, który rozpoczął wtedy prowadzenie działalności gospodarczej jako przedsiębiorca. Pod koniec 1998 roku firma rozpoczęła produkcję osprzętu do iniekcji górotworu i węgla. Z biegiem czasu nastąpiło rozszerzenie działalności oraz idąca za tym zmiana nazwy firmy, jej siedziby oraz formy prawnej.

Historia działalności naszej firmy wygląda następująco:

Lp. Okres Forma prowadzenia działalności
1 1997 - 08.2014 przedsiębiorca Grzegorz Barczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe GEBAR Grzegorz Barczyk
przekształcenie na zasadzie sukcesji uniwersalnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
2 09.2014 - 02.2015 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe GEBAR Grzegorz Barczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
przekształcenie na zasadzie sukcesji uniwersalnej w spółkę komandytową
3 od 02.2015 GEBAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

W imieniu spółki komandytowej GEBAR działa komplementariusz:

GEBAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Komuny Paryskiej 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000502234, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy KatowiceWschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6431764389, REGON: 243512915,

która ma prawo reprezentowania spółki komandytowej oraz prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw.