1. Strona główna
  2. O nas
  3. Nasze usługi
  4. Wynajem pomieszczeń
  5. Dojazd do nas
  6. Kontakt

Remonty kapitalne kopalnianych lokomotyw
akumulatorowych i trakcyjnych

Oferujemy możliwość wykonania remontu częściowego lub kapitalnego kopalnianych lokomotyw akumulatorowych oraz trakcyjnych.

Przykładowy zakres remontu kapitalnego lokomotywy akumulatorowej typu Lea BM w pełnym zakresie:
- remont kapitalny zestawów kołowych,
- remont lub wymiana szkieletu lokomotywy oraz remont lub wymiana kabin dolnych,
- remont lub wymiana układu hamulcowego,
- remont lub wymiana układu piasecznic,
- remont lub wymiana urządzenia zderzakowo pociągowego,
- wymiana kabin górnych,
- wymiana okablowania sterowniczego i siłowego,
- wymiana, regeneracja osprzętu elektrycznego,
- remont kapitalny silnika (z możliwością ukośnej jego zabudowy dla LDS-327),
- remont kapitalny wyposażenia energoelektronicznego (opis na odwrocie strony),
- remont kapitalny pozostałego wyposażenia elektrycznego,
- próby, odbiór Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego.

lokomotywa LeaBM w trakcie remontu lokomotywa LeaBM po remoncie

Oferujemy również remonty i sprzedaż nastawników NTK 405 i ONLD do lokomotyw dołowych