1. Strona główna
  2. O nas
  3. Nasze usługi
  4. Wynajem pomieszczeń
  5. Dojazd do nas
  6. Kontakt

Wozy specjalne Gebar o regulowanej wysokości do przeładunku i transportu baterii akumulatorowych

Przeznaczenie i budowa wyrobu: wozy specjalne Gebar 2,1 t i Gebar 5,5 t służą do sprawnego przeładunku i transportu baterii akumulatorowych na poziomach kopalni, pomiędzy poziomami oraz na powierzchnię. Integralną część konstrukcji wozu stanowi podnośnik hydrauliczny o napędzie ręcznym, który umożliwia podnoszenie i opuszczanie pustego wozu lub wozu wraz z baterią akumulatorową. Układ hydrauliczny podnośnika pozwala na zatrzymywanie podnoszenia i opuszczania wozu w dowolnym momencie.

Przeładunek baterii: zastosowane w naszym wyrobie rozwiązania umożliwiają bezpośredni przeładunek baterii z korpusu lokomotywy na wóz i odwrotnie oraz bezpośredni przeładunek baterii ze stołu do ładowania na wóz i odwrotnie. Możliwe jest również przeładowywanie baterii za pomocą wciągnika.

Transport baterii: odbywa się w pozycji opuszczonej wozu, a niskie położenie środka ciężkości zapewnia daleko wyższą stabilność transportu w stosunku do dotychczas stosowanych rozwiązań. Jednocześnie podczas transportu zestawy kołowe, zderzaki i sprzęgi pochłaniają zbędną energię dzięki zastosowanym specjalnym rodzajom amortyzacji.

Zalety korzystania z wozu specjalnego Gebar 2,1 t i Gebar 5,5 t:
- wyeliminowanie z procesu załadunku i wyładunku baterii akumulatorowych urządzeń dźwignicowych oraz związanych z nimi obwarowań,
- wyeliminowanie problemów przeładunkowych, związanych z różnicami w wysokościach poszczególnych lokomotyw i stołów do ładowania baterii,
- uzyskanie wysokiego stopnia komfortu i bezpieczeństwa transportu baterii akumulatorowych.

Wozy specjalne typu GEBAR 2,1 t i GEBAR 5,5 t mogą być eksploatowane w wyrobiskach górniczych zaliczanych do stopnia a, b lub c niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Wozy posiadają aktualne dopuszczenie Prezesa WUG.

Dane techniczne wozu specjalnego Gebar 2,1 t:

Długość całkowitaL = 2.850 mm
Maksymalna szerokośćB = 900 mm
Wysokość platformy ładunkowej od główki szynyH = 430 mm
Wysokość podniesionej platformy ładunkowej od główki szynyHP = 680 mm
Maksymalna wysokość wozu ze skrzynią akumulatorowąH1 = 1.080 mm
Zakres szerokości torówS = 535 - 1.000 mm
Rozstaw osia = 1.000 mm
Średnica koła jezdnegoD = 350 mm
Wysokość sprzęganiah = 260 mm
ŁadownośćQ = 25 kN
Masa wozuM = 1.060 kg
Minimalny promień łuku toruR = 8 m
Maksymalna prędkość jazdyv = 5 m/s
Siła uciągu sprzęgu hakowegoNS = 100 kN
Nośność podnośnika hydraulicznegoQP = 40 kN

Dane techniczne wozu specjalnego Gebar 5,5 t:

Maksymalna długość całkowitaL = 3.200 mm
Maksymalna szerokośćB = 1.050 mm
Wysokość od główki szyny platformy ładunkowejH = 430 mm
Wysokość podniesionej platformy ładunkowej od główki szynyHP = 870 mm
Maksymalna wysokość wozu ze skrzynią akumulatorowąH1 = 1.221 mm
Zakres szerokości torówS = 600 - 900 mm
Rozstaw osia = 1.000 mm
Średnica koła jezdnegoD = 350 mm
Wysokość sprzęganiah = 260 mm
ŁadownośćQ = 60 kN
Masa wozuM = 1.200 kg
Minimalny promień łuku toruR = 8 m
Maksymalna prędkość jazdyv = 5 m/s
Siła uciągu sprzęgu hakowegoNS = 75 kN
Nośność podnośnika hydraulicznegoQP = 70 kN

Rozwiązanie chronione w Urzędzie Patentowym RP