1. Strona główna
  2. O nas
  3. Nasze usługi
  4. Wynajem pomieszczeń
  5. Dojazd do nas
  6. Kontakt

Zakres remontu wyposażenia energoelektronicznego
lokomotyw akumulatorowych typu LeaBM

PPUH GEBAR Grzegorz Barczyk w Siemianowicach Śląskich podczas remontów lokomotyw akumulatorowych Lea BM, opierając się na własnej Dokumentacji remontowej wyposażenia elektrycznego lokomotyw akumulatorowych typu Lea BM [...] oraz na Opinii Technicznej Nr OBAC/388/TE/07: Remont wyposażenia elektrycznego lokomotyw typu Lea [...], stosuje niżej opisany zakres remontu wyposażenia energoelektronicznego, który polega na zastąpieniu zużytych podzespołów nowymi, przy czym nie powoduje to zmiany parametrów technicznych oraz zakresu stosowania całego wyrobu, jakim jest lokomotywa. Remontowane elementy w szczególności nie zmniejszają poziomu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w remontowanych lokomotywach typu Lea BM i są zgodne z DTR wyrobu.

Dla lokomotyw posiadających wyposażenie energoelektroniczne TUSO produkcji APATOR oraz silnik LDS 245 produkcji EMIT:
- zastąpienie układu TUSO wyposażeniem energoelektronicznym typu TURO - A produkcji EMAG w Katowicach,
- opcjonalne zastąpienie silnika LDS 245 silnikiem LDS 327 produkcji EMIT,
- opcjonalne zastosowanie ukośnego sposobu zabudowy silnika w korpusie lokomotywy.

Dla lokomotyw posiadających wyposażenie energoelektroniczne TUSO/M:
- wykonanie remontu układu TUSO/M przez firmę EMAG producenta układu,

  lub

- zastąpienie układu TUSO/M wyposażeniem energoelektronicznym typu TURO-A produkcji EMAG,
- opcjonalne zastąpienie silnika LDS 245 silnikiem LDS 327,
- opcjonalne zastosowanie ukośnego sposobu zabudowy silnika w korpusie lokomotywy.

Prowadzony remont pozwala w szczególności na:
- wydłużenie czasu bezawaryjnej eksploatacji lokomotywy,
- zmniejszenie awaryjności układu przeniesienia napędu,
- wyeliminowanie konieczności znaczącego zmniejszenia przekroju belki środkowej posadowienia skrzyni akumulatorowej (belki nadsilnikowej),
  obniżenie poziomu hałasu emitowanego przez układ napędowy.