1. Strona główna
  2. O nas
  3. Nasze usługi
  4. Wynajem pomieszczeń
  5. Dojazd do nas
  6. Kontakt

Trawersa transportowa GEBAR typ 40 (60) / 3.0
do transportu materiałów paletyzowanych i innych

Trawersa transportowa GEBAR przeznaczona jest do transportu materiałów paletyzowanych i innych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych o stopniu a, b lub c niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy ,,A lub ,,B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Budowa trawersy:
1. Belka nośna górna
2. Ramiona poprzeczne
3. Zawiesia
4. Belki nośne dolne
5. Uszy do podwieszenia belki
6. Uchwyty do transportu ręcznego
7. Zasobniki na zawiesia

Belka nośna górna 1 wykonana jest z dwuteownika, na którego końcach przyspawano uszy 5 do podwieszania trawersy do zaczepów kolejki podwieszanej. Po obu stronach belki nośnej górnej 1 przyspawane są pary ramion poprzecznych 2 podtrzymujących zawiesia łańcuchowe 3 z dolnymi belkami nośnymi 4. Pomiędzy ramionami 2 wspawane są uchwyty 6 do transportu ręcznego trawersy oraz wykonane z blachy zasobniki 7 na łańcuchy zawiesi i/lub krótkie belki nośne dolne 4. Ramiona poprzeczne 2 posiadają otwory 8 z zabudowanymi zabezpieczeniami do zamocowania łańcuchów zawiesi 3.

Konstrukcja trawersy pozwala na podwieszenie jej do zaczepów kolejki podwieszanej, a następnie na podnoszenie i transportowanie różnorodnych materiałów, szczególnie materiałów na paletach, bez konieczności zmiany zestawów transportowych kolejki ze względu na rodzaj transportowanego materiału.

Dane techniczne Typ 40/3.0 Typ 60/3.0
Nośność trawersy 40 kN 60 kN
Długość trawersy 2 300 mm 2 300 mm
Szerokość trawersy 900 mm 900 mm
Masa własna trawersy 109 kg 121 kg
Długość zawiesi długich 1 500 mm 1 500 mm
Długość zawiesi krótkich 1 000 mm 1 000 mm
Masa trawersy z zawiesiami 257 kg 269 kg

Istotne fakty dotyczące trawersy typu GEBAR:
- nieskomplikowana budowa i obsługa urządzenia,
- możliwość transportowania materiałów na paletach oraz bez użycia palet,
- możliwość transportowania materiałów przy użyciu oraz bez użycia belek nośnych dolnych,
- łatwa regulacja długości zawiesi za pomocą zabezpieczeń wbudowanych w ramiona trawersy,
- ochrona zawiesi przed odłączaniem pomocą zabezpieczeń wbudowanych w belki nośne dolne,
- możliwość stosowania dodatkowych zawiesi i krótkich belek nośnych,
- wbudowane zasobniki na zawiesia i krótkie belki nośne,
- uchwyty do ręcznego przenoszenia trawersy.

Przykład transportu europalety oraz szczegóły zabezpieczeń zawiesi

Rozwiązanie chronione w Urzędzie Patentowym RP